Manylion y mater

Accessible Dropped Kerb Crossings for Pedestrians

This report is being presented in response to a request from the Environment & Economy Scrutiny Committee in November 2021. The report sets out how we deal with the provision of pedestrian dropped kerbs within the adopted highway in relation to uncontrolled crossing points, given that there is no allocated funding for this provision. The report outlines the process for receiving requests, identifying sites, recognising the appropriate solution, applying available resources, and identifies possible funding mechanisms for accessible dropped kerbs for pedestrians.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 03/02/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 8 Chwe 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Croesfannau Cwrb Isel hygyrch i Gerddwyr

Description (Welsh): Mae’r adroddiad hwn yn cael ei gyflwyno mewn ymateb i gais gan Bwyllgor Craffu’r Amgylchedd a’r Economi ym mis Tachwedd 2021. Mae’r adroddiad yn nodi sut rydym yn delio gyda darpariaeth cwrb isel i gerddwyr o fewn y briffordd dan sylw mewn perthynas â mannau croesi heb eu rheoli, oherwydd nad oes yna gyllid wedi’i ddyrannu ar gyfer y ddarpariaeth hon. Mae’r adroddiad yn amlinellu’r broses ar gyfer derbyn ceisiadau, nodi safleoedd, cydnabod yr ateb priodol, defnyddio’r adnoddau sydd ar gael ac mae’n nodi dulliau cyllid posibl ar gyfer cyrbiau isel hygyrch i gerddwyr.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Accessible Dropped Kerb Crossings for Pedestrians