Manylion y mater

Clwyd Pension Fund Separate Managed Account

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 9 Chwe 2022 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Sharon Thomas, Committee Officer E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Cyfrif a Reolir Ar Wahân Cronfa Bensiynau Clwyd

Description (Welsh): Darparu Aelodau’r Pwyllgor gydag adroddiad a chyflwyniad gan Capital Dynamics ar weithredu Cyfrif a Reolir Ar Wahân ar gyfer Cronfa Bensiynau Clwyd i fuddsoddi mewn prosiectau ynni glân uniongyrchol yng Nghymru.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen