Manylion y mater

Investment and Funding Update

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 9 Chwe 2022 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Sharon Thomas, Committee Officer E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad ar fuddsoddi ac ariannu

Description (Welsh): Darparu diweddariad i Aelodau'r Pwyllgor ar faterion buddsoddi ac ariannol Cronfa Bensiynau Clwyd.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen