Manylion y mater

Investment Strategy Statement

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 9 Chwe 2022 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Sharon Thomas, Committee Officer E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Datganiad Strategaeth Fuddsoddi

Description (Welsh): Darparu Aelodau’r Pwyllgor gyda Datganiad Strategaeth Fuddsoddi diwygiedig er mwyn ei nodi, gwneud sylwadau a chymeradwyo yn dilyn ymgynghoriad gyda Chyflogwyr.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen