Manylion y mater

Funding, Flight-Path and Risk Management Framework

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 9 Chwe 2022 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Sharon Thomas, Committee Officer E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Fframwaith Rheoli Risg, Llwybr Hedfan a Chyllid

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ar y sefyllfa cyllido, a gweithrediad y fframwaith rheoli risg a llwybr hedfan gan gynnwys protocol dechrau dileu risg lefel cyllido.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen