Manylion y mater

Minimum Revenue Provision - 2022/23 Policy

Local Authorities are required each year to set aside some of their revenue resources as provision for the repayment of debt. The report presents the Council’s draft policy on Minimum Revenue Provision

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 24/01/2022

Angen penderfyniad: 15 Chwe 2022 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Isafswm Darpariaeth Refeniw - Polisi 2022/23

Description (Welsh): Mae gofyn i Awdurdodau Lleol bob blwyddyn roi rhywfaint o’u hadnoddau refeniw o’r neilltu fel darpariaeth i ad-dalu dyledion. Mae’r adroddiad yn cyflwyno polisi drafft y Cyngor ar Isafswm Darpariaeth Refeniw

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Minimum Revenue Provision - 2022/23 Policy