Manylion y mater

Minimum Revenue Provision - 2022/23 Policy

To receive te Council’s draft policy on Minimum Revenue Provision.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 24/01/2022

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 15 Chwe 2022 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Isafswm Darpariaeth Refeniw - Polisi 2022/23

Description (Welsh): Mae gofyn i Awdurdodau Lleol bob blwyddyn roi rhywfaint o’u hadnoddau refeniw o’r neilltu fel darpariaeth i ad-dalu dyledion. Mae’r adroddiad yn cyflwyno polisi drafft y Cyngor ar Isafswm Darpariaeth Refeniw

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Minimum Revenue Provision - 2022/23 Policy