Manylion y mater

Flintshire Coast Park

Cabinet welcomes the views of the Environment and Economy Overview and Scrutiny Committee on the proposal to develop a Regional Coast Park for Flintshire, raising the profile of the foreshore and enable communities and businesses to work sustainably and innovatively to help deliver environmental, economic and social prosperity

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 24/01/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 8 Chwe 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Parc Arfordir Sir y Fflint

Description (Welsh): Mae’r Cabinet yn croesawu barn Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd a’r Economi ar y cynnig i ddatblygu Parc Rhanbarthol Arfordir Sir y Fflint, gan godi proffil y blaendraeth a galluogi cymunedau a busnesau i weithio’n gynaliadwy ac yn arloesol i helpu i ddarparu ffyniant amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Flintshire Coast Park