Manylion y mater

Temporary Accommodation Homelessness Audit 2021 Findings Report

To share the findings of the recent audit of Temporary Accommodation which forms part of the Councils Homelessness function along with the “management response” and action plan for service improvement.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 24/01/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 9 Chwe 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Adroddiad Canfyddiadau Archwiliad Digartrefedd Llety Dros Dro 2021

Description (Welsh): Rhannu canfyddiadau'r archwiliad diweddar o Lety Dros Dro sy’n ffurfio rhan o swyddogaeth Ddigartrefedd y Cyngor ynghyd â’r “ymateb rheoli” a’r cynllun gweithredu ar gyfer gwella gwasanaeth.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Temporary Accommodation Homelessness Audit 2021 Findings Report