Manylion y mater

Pay Policy Statement for 2022/23

All local authorities are required to publish their Pay Policy Statement by April annually. The Pay Policy Statement presented within this report is the tenth annual Statement published by Flintshire County Council.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 24/01/2022

Angen penderfyniad: 24 Chwe 2022 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Rheolwr Corfforaethol, Pobl a Datblygu Cyfundrefnol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Datganiad Polisiau Tal ar gyfer 2022/23

Description (Welsh): Mae’n ofynnol bod bob cyngor yn cyhoeddi eu Datganiad ar Bolisïau Tâl erbyn mis Ebrill bob blwyddyn. Y Datganiad ar Bolisïau Tâl a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yw’r nawfed Datganiad blynyddol a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir y Fflint.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Pay Policy Statement for 2022/23