Manylion y mater

Annual Governance Statement 2020/21 Mid-Year Progress Report

To provide the Governance and Audit Committee with an update of the progress made against managing the issues identified within the 2020/21 Annual Governance Statement.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 24/01/2022

Report Type: (All Report Types);

Angen penderfyniad: 26 Ion 2022 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2020/21 Adroddiad Cynnydd Canol Blwyddyn

Description (Welsh): Darparu diweddariad i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o'r cynnydd a wnaed yn erbyn rheoli'r materion a nodwyd o fewn Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2020/21.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Annual Governance Statement 2020/21 Mid-Year Progress Report