Manylion y mater

Denbighshire & Flintshire Joint Archive Project

 

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: For Determination

Notice of proposed decision first published: 24/01/2022

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 15 Chwe 2022 by Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Prosiect Archifau ar y cyd Sir Ddinbych a Sir y Fflint

Description (Welsh): Derbyn awdurdodiad y Cabinet i dderbyn grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri (os caiff ei gynnig) ac i ymrwymo i gontract gyda Chyngor Sir Ddinbych, sydd a wnelo â’u cyfran nhw o’r cyllid cyfalaf cyfatebol, ac i’r trefniadau gwasanaeth ar y cyd sy’n hanfodol i ddarparu’r prosiect ac i ddyfodol y gwasanaeth archifau ar y cyd.

Dogfennau

  • Denbighshire & Flintshire Joint Archive Project