Manylion y mater

Denbighshire and Flintshire Joint Archive Project

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 11/01/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 3 Chwe 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Prosiect Archif ar y Cyd

Description (Welsh): Darparu gwybodaeth ar Grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri, os yw’n cael ei gynnig, cyn cymeradwyaeth y Cabinet.

Dogfennau

  • Joint Archive Project