Manylion y mater

Social Value

To consider the risks, challenges and opportunities for the Council’s Social Value Programme and to agree actions and next steps.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 11/01/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 10 Chwe 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Gwerth Cymdeithasol

Description (Welsh): Ystyried risgiau, heriau a chyfleoedd ar gyfer Rhaglen Gwerth Cymdeithasol y Cyngor, a chytuno ar gamau gweithredu a chamau nesaf.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Social Value Programme