Manylion y mater

Housing Revenue Account (HRA) 30 Year Financial Business Plan

To present the Housing Revenue Account (HRA) Budget for 2022/23, the HRA Business Plan and the summary 30 year Financial Business Plan for approval.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 06/01/2022

Angen penderfyniad: 15 Chwe 2022 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cynllun Busnes Ariannol 30 Blynedd y Cyfrif Refeniw Tai (HRA)

Description (Welsh): Cyflwyno, Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2022/23, Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai a chrynodeb o’r Cynllun Busnes Ariannol 30 blynedd i’w cymeradwyo.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Housing Revenue Account (HRA) 30 Year Financial Business Plan