Manylion y mater

Y Diweddaraf am Foderneiddio Ysgolion

To provide an update to Members on the School Modernisation Programme

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 06/01/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 3 Chwe 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Diweddariad Moderneiddio Ysgolion

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau ar y Rhaglen Moderneiddio Ysgolion

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Y Diweddaraf am Foderneiddio Ysgolion