Manylion y mater

Learner Outcome Assessment Processes for 2022

To provide Members with an overview of the examination and assessment arrangements for Summer 2022.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 06/01/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 3 Chwe 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Prosesau Asesiad Deilliannau Dysgwyr ar gyfer 2022

Description (Welsh): Darparu trosolwg i’r Aelodau o’r trefniadau arholiadau ac asesiadau ar gyfer Haf 2022.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Learner Outcome Assessment Processes for 2022