Manylion y mater

Treasury Management Strategy 2022/23 - Treasury Management Policy Statement, Practices and Schedules 2022-25 and Quarter 3 Update 2021/22

(1) To present to Members the draft Treasury Management Strategy 2022/23 for comments and recommendations for approval to Cabinet (2) To provide an update on matters relating to the Council’s Treasury Management Policy, Strategy and Practices to the end December 2021.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 06/01/2022

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 26 Ion 2022 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Strategaeth Rheoli Trysorlys 2022/23 - Datganiad Polisi Rheoli Trysorlys, Arferion ac Atodlenni 2022 i 2025 a Diweddariad Chwarterol 3 2021/22

Description (Welsh): (1) Cyflwyno Strategaeth Rheoli Trysorlys drafft 2022/23 i’r Aelodau er mwyn derbyn eu sylwadau a’u hargymhellion cyn ei chyflwyno i'r Cabinet ei chymeradwyo (2) Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am faterion yn ymwneud â Pholisi, Strategaeth ac Arferion Rheoli Trysorlys y Cyngor hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2021.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Treasury Management 2022/23 Strategy and Q3 Update 2021/22