Manylion y mater

National Forum for Standards Committee Chairs

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 10 Ion 2022 by Pwyllgor Safonau

Cyswllt: Chief Officer (Governance) (Tracey Cunnew).

Title (Welsh): Fforwm Cenedlaethol ar gyfer Cadeiryddion Pwyllgorau Safonau

Description (Welsh): Ystyried a ddylai fod fforwm cenedlaethol ar gyfer Cadeiryddion Pwyllgorau Safonau o fath tebyg i Fforwm Aelodau Annibynnol Gogledd a Chanolbarth Cymru

Agenda items