Manylion y mater

Budget 2022/23 and the Welsh Local Government Provisional Settlement

To update on the budget estimate for 2022/23 and the implications of the Welsh Local Government Provisional Settlement which was received on 21 December.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 22/12/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 18 Ion 2022 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cyllideb 2022/23 a Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol Cymru

Description (Welsh): I roi’r wybodaeth ddiweddaraf ac amcangyfrif o’r gyllideb ar gyfer 2022/23 a goblygiadau Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol Cymru a gafwyd ar 21 Rhagfyr.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Budget 2022/23 and the Welsh Local Government Provisional Settlement