Manylion y mater

Medium Term Financial Strategy and Budget 2022/23

To update on the budget estimate for 2022/23 and the implications of the Welsh Local Government Provisional Settlement which was received on 21 December.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 22/12/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 13 Ion 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Strategaeth Ariannol Tymor Canolig A Chyllideb 2022/23

Description (Welsh): Rhoi diweddariad ar yr amcangyfrif cyllideb ar gyfer 2022/23 a goblygiadau Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol Cymru a gafwyd ar 21 Rhagfyr.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Budget 2022/23 and the Welsh Local Government Provisional Settlement