Manylion y mater

Flintshire Economy Update

To provide members with an update on the state of the economy in Flintshire and on work programmes to assist recovery.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 22/12/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 11 Ion 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Y wybodaeth ddiweddaraf am Economi Sir y Fflint

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau am gyflwr yr economi yn Sir y Fflint a rhaglenni gwaith i gynorthwyo gydag adferiad.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Flintshire Economy Update