Manylion y mater

Council Plan 2022/23

To consult on Part 1 of the Council Plan 2022/23

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 22/12/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 3 Chwe 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol, Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cynllun y Cyngor 2022-23

Description (Welsh): Ymgynghori ar Ran 1 o Gynllun y Cyngor 2022/23

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Council Plan 2022/23