Manylion y mater

Housing Revenue Account (HRA)

To consider the proposed Housing Revenue Account (HRA) Budget for 2022/23 and the HRA Business Plan.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 22/12/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Ion 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai ac Adfywio, Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Y Cyfrif Refeniw Tai (CRT)

Description (Welsh): Ystyried Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai arfaethedig ar gyfer 2022/23 a’r Cynllun Busnes CRT.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Housing Revenue Account (HRA)