Manylion y mater

Medium Term Financial Strategy and Annual Budget 2022/23

To provide an update on the latest position for the Council Fund Revenue Budget 2022/23 in advance of receipt of the Welsh Local Government Provisional Settlement and formal budget setting process.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 03/12/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 14 Rhag 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Chyllideb Flynyddol 2022/23

Description (Welsh): Rhoi diweddariad am y sefyllfa ddiweddaraf i’r Gyllideb Refeniw Cronfa’r Cyngor 2022/23 cyn derbyn Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol Cymru a’r broses ffurfiol i osod y gyllideb.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Medium Term Financial Strategy and Annual Budget 2022/23