Manylion y mater

Mid-year Performance Indicators for Recovery, Portfolio and Public Accountability Measures

To enable members to fulfil their scrutiny role in relation to performance monitoring. Members are required to review the levels of progress in the achievement of activities, performance levels and current risk levels as identified in the Council Plan.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 03/12/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 9 Rhag 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Hwylusydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Dangosyddion Perfformiad Hanner Blwyddyn ar gyfer Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus, Portffolio ac Adfer

Description (Welsh): Galluogi Aelodau i gyflawni eu rôl craffu mewn perthynas â monitro perfformiad. Mae gofyn i aelodau adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Mid-year Performance Indicators for Recovery, Portfolio and Public Accountability Measures