Manylion y mater

Ealy Years and Flying Start programmes

To report on the extensive work to support parents and families and the address the impact the pandemic has had on babies and young children.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 03/12/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 9 Rhag 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Rhaglenni’r Blynyddoedd Cynnar a Dechrau’n Deg

Description (Welsh): Adrodd ar y gwaith trylwyr i gefnogi rhieni a theuluoedd a mynd i’r afael ag effaith y pandemig ar fabanod a phlant ifanc.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Ealy Years and Flying Start programmes