Manylion y mater

Establishing the Corporate Joint Committee for North Wales

To approve outline Governance arrangements for the Corporate Joint Committee.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/12/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 14 Rhag 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Prif Swyddog (Llywodraethu), Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Governance

Title (Welsh): Sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforedig ar gyfer Gogledd Cymru.

Description (Welsh): Cymeradwyo trefniadau Llywodraethu amlinellol ar gyfer y Cyd-bwyllgor Corfforedig.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Establishing the Corporate Joint Committee for North Wales.