Manylion y mater

Examination of the Flintshire Local Development Plan – Position Update and Matters Arising Changes

 

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 23/11/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 30 Tach 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Archwiliad o Gynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint - Diweddariad ar y sefyllfa a newidiadau materion sy’n codi.

Description (Welsh): Bod y Cabinet yn cymeradwyo Archwiliad CDLl Newidiadau Materion sy’n Codi a thystiolaeth ychwanegol (Strategaeth Lleihau Ffosfforws Dalgylch Dyfrdwy) a bod y rhain yn cael eu cyhoeddi mewn ymgynghoriad cyhoeddus.

Dogfennau

  • Examination of the Flintshire Local Development Plan – Position Update and Matters Arising Changes