Manylion y mater

Draft Petitions Scheme

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 26 Ion 2022 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Cynllun Deisebau Drafft

Description (Welsh): Galluogi’r pwyllgor i ystyried a chymeradwyo y Cynllun Deisebau drafft.

Agenda items