Manylion y mater

North Wales Supported Living Framework – Flintshire Supported Living commissioning.

In accordance with the local authorities Contract Procedure Rules due to the projected value of the contracts, approval is required to progress with the tender exercises and award of these contracts.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 22/11/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Rhag 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Fframwaith Byw â Chymorth Gogledd Cymru - comisiynu Byw â Chymorth Sir y Fflint.

Description (Welsh): Yn unol â Rheolau Gweithdrefn Gontractau awdurdodau lleol, oherwydd gwerth disgwyliedig y contractau, mae angen cymeradwyaeth y Cabinet i barhau gydag ymarferion tendr a dyfarnu’r contractau hyn.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • North Wales Supported Living Framework – Flintshire Supported Living commissioning.