Manylion y mater

Declaration and Disposal of Land Surplus to Requirements

To agree minor changes to the Constitution to improve transparency and clarity around how land will be declared surplus to requirements.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 22/11/2021

Angen penderfyniad: 25 Ion 2022 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Datganiad a Gwarediad Tir Nad Oes ei Angen

Description (Welsh): Cytuno ar fân newidiadau i’r Cyfansoddiad i wella tryloywder ac eglurder ynghylch sut fydd y tir yn cael ei ddatgan fel nad oes ei angen.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Declaration and Disposal of Land Surplus to Requirements