Manylion y mater

Agenda items for the next Ethical Liaison Meeting

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 10 Ion 2022 by Pwyllgor Safonau

Cyswllt: Gareth Owens E-bost: gareth.legal@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Eitemau ar agenda’r Cyfarfod Cyswllt Moesegol nesaf

Description (Welsh): Gofyn i Aelodau awgrymu pynciau i’w trafod yn y cyfarfod nesaf rhwng y Cadeirydd/Is-gadeirydd o’r Pwyllgor a’r Uwch Gynghorwyr.

Agenda items