Manylion y mater

Joint Funded Care Packages

To provide details of the Council’s financial position regarding joint funded care packages and how this compares to projections over the last 12 months.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 22/11/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 9 Rhag 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol), Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Social Services

Title (Welsh): Pecynnau Gofal a Ariennir ar y Cyd

Description (Welsh): Rhoi manylion am sefyllfa ariannol y Cyngor o ran pecynnau gofal a ariennir ar y cyd a sut y mae hyn yn cymharu ag amcanestyniadau dros y 12 mis diwethaf.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Joint Funded Care Packages