Manylion y mater

Local Government & Elections Act 2021 update

To provide an update on implementation of the Local Government & Elections Act 2021.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 22/11/2021

Angen penderfyniad: 25 Ion 2022 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Diweddariad Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 2021

Description (Welsh): I ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am weithredu Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 2021 i’r Cyngor

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Local Government & Elections Act 2021 update