Manylion y mater

Welsh in Education Strategic 10 year Plan 2022 - 2032

To update on the draft WESP plan and the statutory consultation arrangements.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 22/11/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 2 Rhag 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Cynllun Strategol 10 mlynedd Cymraeg mewn Addysg 2022-2032

Description (Welsh): Rhoi’r newyddion diweddaraf am Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg a threfniadau ymgynghori statudol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Welsh in Education Strategic 10 year Plan 2022 - 2032