Manylion y mater

Declaration and Disposal of Land Surplus to Requirements

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 17 Tach 2021 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Gareth Owens E-bost: gareth.legal@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): to follow

Description (Welsh): to follow

Agenda items