Manylion y mater

Multi-location Meetings and future meetings model- progress report

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 17 Tach 2021 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Cyfarfodydd aml leoliad a’r model ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol – adroddiad cynnydd

Description (Welsh): I roi gwybod i’r pwyllgor am y cynnydd presennol.

Agenda items