Manylion y mater

Overview & Scrutiny Annual report 2020/21

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 17 Tach 2021 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu 2020/21

Description (Welsh): Ystyried a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu ar gyfer 2020/21.

Agenda items