Manylion y mater

Climate Change Strategy

In December 2019 the Council committed to development of an action plan to achieve carbon neutrality by 2030 in line with Welsh Government’s requirement for the public sector. Our Programme Manager presents the draft strategy document that details our roadmap to achieve this target.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 22/11/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 8 Chwe 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Strategaeth Newid Hinsawdd

Description (Welsh): Ym mis Rhagfyr 2019, ymrwymodd y Cyngor i ddatblygu cynllun gweithredu i ddod yn garbon niwtral erbyn 2030 yn unol â gofyniad Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector cyhoeddus. Mae ein Rheolwr Rhaglen yn cyflwyno’r ddogfen strategaeth ddrafft sy’n cynnwys manylion am ein cynllun i gyflawni’r targed hwn.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Climate Change Strategy