Manylion y mater

Licensing Act 2003 Draft Statement of Licensing Policy December 2021 – December 2026

For Members to consider and adopt the Statement of Licensing Policy for the period December 2021 to December 2026

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/11/2021

Angen penderfyniad: 7 Rhag 2021 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Deddf Trwyddedu 2003 Datganiad Drafft Polisi Trwyddedu Rhagfyr 2021 – Rhagfyr 2026

Description (Welsh): I Aelodau ystyried a mabwysiadu Datganiad Polisi Trwyddedu am y cyfnod Rhagfyr 2021 i Rhagfyr 2026.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Licensing Act 2003 Draft Statement of Licensing Policy December 2021 – December 2026