Manylion y mater

Responsible Investment Roadmap – Analysis for Climate Transition

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 10 Tach 2021 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Map ffordd Buddsoddiad Cyfrifol – Dadansoddiad ar gyfer Trawsnewid Hinsawdd

Description (Welsh): Rhoi dadansoddiad i Aelodau'r Pwyllgor ar gyfer trawsnewid hinsawdd ac i ystyried a chytuno y dylai swyddogion gychwyn ymgynghoriad ar newidiadau priodol i’r Datganiad Strategaeth Buddsoddiad.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen