Manylion y mater

Audit Wales review of Town Centre Regeneration

To consider the key recommendations of the Audit Wales review of Town Centre Regeneration and the Council’s response

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/11/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Tach 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Adolygiad Archwilio Cymru o Adfywio Canol Trefi

Description (Welsh): Ystyried prif argymhellion adolygiad Archwilio Cymru o Adfywio Canol Trefi ac ymateb y Cyngor

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Audit Wales review of Town Centre Regeneration