Manylion y mater

North Wales Growth Deal Quarterly Performance report

To provide Members with the Quarter 1 update on the North Wales Growth Deal.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/11/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 11 Ion 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Adroddiad Perfformiad Chwarterol Bargen Dwf Gogledd Cymru

Description (Welsh): Darparu diweddariad Chwarter 1 ar Fargen Dwf Gogledd Cymru

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • North Wales Growth Deal Quarterly Performance report