Manylion y mater

Mid-year Performance Indicators for Recovery, Portfolio and Public Accountability Measures

To review the levels of progress in the achievement of activities, performance levels and current risk levels as identified in the Council Plan.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/11/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 3 Chwe 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Dangosyddion Perfformiad Hanner Blwyddyn ar gyfer Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus, Portffolio ac Adfer.

Description (Welsh): Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Mid-year Performance Indicators for Recovery, Portfolio and Public Accountability Measures