Manylion y mater

Council Plan 2021-22 Mid-Year Performance Reporting

To review the levels of progress in the achievement of activities and performance levels as identified in the Council Plan.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/11/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 8 Rhag 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai ac Adfywio, Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cynllun y Cyngor 2021-22 Monitro Canol Blwyddyn

Description (Welsh): Adolygu’r lefelau cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau a lefelau perfformiad fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Mid-year Performance Indicators for Recovery, Portfolio and Public Accountability Measures