Manylion y mater

Housing Strategy and Action Plan

To review progress made on the Housing Strategy Action Plan and provide feedback and comments.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/11/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 10 Tach 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Y Strategaeth Dai a’r Cynllun Gweithredu

Description (Welsh): Adolygu’r cynnydd a wnaed ar y Strategaeth Dai a’r Cynllun Gweithredu a darparu adborth a sylwadau.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Housing Strategy and Action Plan