Manylion y mater

Entrepreneurial grant support from Welsh Government and how the Local Authority could be involved

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Abandoned

Notice of proposed decision first published: 05/11/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 11 Ion 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Grant cefnogi entrepreneuraidd gan Lywodraeth Cymru a sut y gellir cynnwys yr Awdurdod Lleol

Description (Welsh): Cais gan y Pwyllgor Adfer