Manylion y mater

Impact of the pandemic on prioritising highway schemes, gulley emptying, grass cutting, and flooding.

Request from the Recovery Committee

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/11/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 9 Tach 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a Chludiant

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Effaith y pandemig ar flaenoriaethu cynlluniau priffyrdd, gwagio cwteri, Torri gwair a llifogydd.

Description (Welsh): Cais gan y Pwyllgor Adfer

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Impact of the pandemic on prioritising highway schemes, gulley emptying, grass cutting, and flooding.