Manylion y mater

Governance and Audit Committee Self-Assessment

To inform Members of the results of the Committee’s self-assessment which will feed into preparation of the Annual Governance Statement. It will also form the basis for the provision of any further training required by the Committee.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/11/2021

Report Type: (All Report Types);

Angen penderfyniad: 17 Tach 2021 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Rheoli Risg

Adran: Governance

Title (Welsh): Hunanasesiad y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Aelodau am ganlyniadau hunanasesiad y Pwyllgor, a fydd yn cyfrannu at Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol. Bydd hefyd yn ffurfio'r sail ar gyfer darparu unrhyw hyfforddiant pellach sydd ei angen ar y pwyllgor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Governance and Audit Committee Self-Assessment